Goedrecht Advocaten helpt u om een betaalbare oplossing te bereiken. Wij werken met concurrerende uurtarieven, of bieden u zekerheid met een vaste prijsafspraak voor uw hele zaak of opdracht. Vooraf bespreken wij altijd ook de kosten. Heeft u als gezien dat wij een gratis kennismakingsgesprek hebben?

 

Voor onze diensten op basis van uurtarief, hebben wij als richtlijn een uurtarief van € 220 per uur exclusief BTW, maar daarvan kunnen wij afwijken. Voor wij beginnen worden de kosten besproken.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan is waarschijnlijk onze hulp voor u kosteloos. Onze factuur wordt dan door de rechtsbijstandsverzekering betaald. U heeft recht op vrije advocaatkeuze, als u bijstand in een procedure nodig heeft. Bel ons hierover voor uitleg.

No cure no pay

In een enkel geval is het ook mogelijk dat uw advocaatkosten afhangen van het resultaat. Bijvoorbeeld na verlies hoeft u dan niet te betalen. Dit soort opdrachten menen wij niet zelf aan, maar wij bemiddelen voor u met procesfinancieringsorganisaties die de advocaatkosten betalen. In praktijk werkt dit als u een grote schadeclaim heeft en zelf de advocaatkosten niet wil dragen.

 

Bij kleine schadeclaims kunnen wij wel een tussenvorm afspreken, waarin wij tegen een laag kostendekkend tarief werken met een bonus bij succes.

 

Pro Deo

Voor mensen met een kleiner inkomen, werken wij ook op basis van een toevoeging, ook wel ‘pro deo’ genoemd. De overheid betaalt dan een vaste vergoeding voor de advocaatkosten.