Kantoorgegevens:

Goedrecht Advocaten
Laauwikstraat 8a
6663 CJ Nijmegen-Lent

 

T 024-7370 017

 

E info@goedrechtadvocaten.nl
I www.goedrechtadvocaten.nl

 

Wouter van de Velde:
M 06-28634065
E wouter@goedrechtadvocaten.nl

 

Ronald Schrömbges
M 06-18396120
E
ronald@goedrechtadvocaten.nl

 

Bob van Treijen
M 06-14293887
E bob@goedrechtadvocaten.nl

 

Derdengeldenrekening
NL93INGB0007085263
Stichting Beheer Derdengelden Goedrecht Advocaten

Neem vrijblijvend contact met ons op

Contactformulier
reCAPTCHA is required.
Goedrecht Advocaten is de kantoornaam van de samenwerkende eenmanszaken van Wouter van de Velde, Ronald Schrömbges en Bob van Treijen, waarbij ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat met wie een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Elke overeenkomst van opdracht wordt met uitsluiting van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke Algemene Voorwaarden. De Algemene voorwaarden vind u in deze LINK. Verdere informatie over de juridische structuur vind u in onze folder in deze LINK. Ons kantoor heeft een klachtenregeling, die staat in deze LINK.