Verkrijgen verzekeringsrapport van ProRail i.v.m. aantonen schade aan woning

Klant lijdt schade aan woning als gevolg van slijpwerkzaamheden aan het spoor. Van dit schadevoorval is door verzekeringsexpert van onderaannemer een expertiserapport opgemaakt waarvan is toegezegd dat klant dit ook zal ontvangen. Dit blijkt uiteindelijk niet het geval, waarbij wordt verwezen naar hoofdaannemer Prorail. Ook deze weigert afgifte met beroep op contractueel geheimhoudingsbeding. Daarnaast wordt ook aansprakelijkheid van de hand gewezen. In rechte wordt door mr. Schrömbges afgifte van het verzekeringsrapport gevorderd op grond van 843a Rv. Kantonrechter wijst de vordering toe.

Voor de volledige uitspraak klik hier