Foto van een Landschap

De (erf)grens is bereikt!

In ons drukke landje met dure meters komt er vaak een discussie van wie de grond is en tot waar. De zoektocht begint vaak met een veldmeting door het Kadaster. Dat geeft zeker niet altijd de oplossing. Door verjaring kan de eigendom na 10 of 20 jaar afwijken van het Kadasterregister. De vraag is dan wie heeft een oppervlakte feitelijk in gebruik genomen. Hoe ziet u dat? In enkele zaken werkten wij met getuigenverklaringen, oude foto’s, maar soms vindt u het antwoord gewoonweg op de luchtfoto’s van Google. Google uw erfgrens en zoek uw juridische uitleg bij Goedrecht Advocaten.